Kaitum älv juni 2012

måndag 30 september 2019

Ätran i kajak 2019

Haganäs i Åsunden badplats här till Buttorps damm här (strax före Sexdrega)
18 km
1 dag
3 m3/s vid start. Vattenwebb här
Film från turen här Youtube

Fin familjetur med några barnvänliga småforsar. Inga träd. Vi gjorde lyft vid två dämmen. Ganska gott om hyfsade rastplatser. Man hade kunnat hitta tältplatser på sträckan.


söndag 4 augusti 2019

Byske älv juli/aug 2019

Arvidsjaur (här) till havet (Byske) 145 km
5 dagar, 28/7-2/8 2019
7 m3/s vid starten vattenweb (mycket lågt vatten)
Film på YouTube här

Efter mycket planering tog vi oss an Byske älv i södra Lappland. Det kändes riktigt spännande eftersom det fanns lite info om älven ur paddelsynvinkel. Forsränning förkommer i de nedre delarna men vi kunde inte hitta någon som har paddlat älven i sin helhet. Älven är dock känd som laxälv.

Älven är en outbyggd (inga kraftverk) skogsälv (källflödena ligger inte i fjällen). En mycket vacker älv som huvudsakligen omges av skog och klippor. Älven har en stor fallhöjd från Arvidsjaur till havet (ca 360 m) vilket ger upphov till en stor andel fors. Vi uppskattar de 14 milen uppdelade på hälften sel, en fjärdedel kraftigare fors och en fjärdedel grund fors. Ganska lite bebyggelse och få större vägar gav bra vildmarkskänsla.

Kaxfallet släpade vi förbi
När vi körde var det extremt lågt vattenstånd och vårt startflöde på 7 kubik får ses som ett absolut minimum. Då långa sträckor utgörs av grunda forsar så fick kajakerna ta mycket stryk med alla bottenskrap och vi fick dra vårt strå till mikroplast i havet. Dessa grunda mil hade varit riktigt trevliga vid ett högre flöde (10 kubik och uppåt). Samtidigt gjorde det låga flödet att vi vågade köra fler av de tyngre forsarna som vi kanske hade burit förbi vid ett betydligt högre vatten. Älven har ett brant lopp och vid högre vatten får man räkna med hård forspaddling. Mitt önskeflöde utifrån våra kajaker och kompetenser är nog 10-12 kubik. Detta är ett helt normalt flöde andra halvan av sommaren. Den som vill ta sig an älven i forskajaker och valda sträckor gör detta lämpligtvis vid högre vatten i maj-juni. För packrafts och forskajaker skulle jag undvika det mer selrika mellanpartiet (se ledbeskrivningen nedan).

Eftersom vi inte hade så mycket info om forsarna så gjorde vi en egen ledbeskrivning med hjälp av satellitbilder på Google Maps och Eniro kartor. När vi nu paddlade efter denna visade den sig stämma rätt bra med hur forsarna såg på satellit. Nu körde vi vid lågt vatten och forsklasserna var därför längre men det var lätt att föreställa sig dem vid högre vatten. Klasserna ökar alltså med mer vatten och sjunker med lågt. Upp till klass III körde vi utan att gå iland och det fungerade bra. Inga obehagliga överraskningar. När det stod IV, V eller Fall gick vi iland och tittade. Vid fem tillfällen släpade vi kajakerna i skogen och två gånger tågade vi bredvid. Lyften beskrivs närmare nedan. Egentligen är det bara ett av dem som är helt ofarbart (Fällfors). Övriga blir en bedömning utifrån båt och kunnande. Ledbeskrivning här

En av alla sandiga partier i mellersta delen
Vi körde de 145 km på 5 heldagar. Det innebar i snitt 29 km om dagen vilket var ganska tufft. För den som vill fiska, ha mer tid i lägret eller mer tid till lyft och rek bör lägga på någon dag.

För fisket så gäller Byskeälven övre fvo fram till Kåtaselet (70 kr/dag) och efter Kåtaselet (350 kr/dag) gäller Byskeälven nedre fvo. Kort kunde köpas digitalt. Vi såg många laxar hoppa under turen och det kändes som en fantastiskt fin laxälv. Andra djur som vi såg på turen var älg, örn, brun kärrhök och flera bävrar.

Här beskriver jag de lyft och tågningar som vi gjorde.
- Storforsen. Vi släpade i skogen några hundra meter på höger sida. Det fanns ingen stig på höger sida som det stod i ledbeskrivningen. Denna fors kunde vi nog ha kört den var inte så svår. Två drop ganska nära varandra.
- Näsbergsfallet. Detta var svårare än det föregående. Vi släpande på höger sida. Eller om det var Ulriksfallet vi bar förbi. Jag har glömt.
- Kaxfallet. Oerhört vackert i en kanjon. Flera drop efter varandra. Vi släpade förbi 600 m uppe i skogen på höger sida. Vi paddlade den nedersta delen av kanjonen.
- Fällfors. Älven faller 27 m på 1 km inkl ett fem meter högt fall. Fällfors är ofarbar. Vi släpade på höger sida om kyrkan, över ängen och vidare på sandig väg som gick parallellt med älven. 900 m.
- Hälleströmsfallet. Vi drog förbi på vänster sida via väg, äng och sedan ner för slänten. 400 m.
- Skogsforsen. Vi tågade förbi ett parti i denna långa fors.
- Aftonsmor-forsen. Vi tågade förbi en del av forsen. I ledbeskrivningen står den som III-IV men vid något mer vatten är den mer av en IV-V. Flera drop efter varandra.

Älven hade flera härliga forsar med stora valsar som inte fångdes på film då GoPron lade av. Exempelvis efter Hälleströmfallet samt före och efter E4-bron i Byske.

Det var någorlunda lätt att hitta tältplatser längs älven. På flera platser finns fina tallskogar. Första natten tältade vi på en tall-höjd på vänster sida 400-500 m efter bron på väg 373. Det var enda natten som vi hörde bilar, men platsen var fin.
Andra natten slog vi läger på höger sida strax före Ulriksfallet. 5 km innan dess, på höger sida i slutet av Garatselet, såg vi en fin strand med något som såg ut som en stuga eller bastu. Kan vara värt att utforska för den som paddlar nästa gång.
Tredje natten tältade vi på en tall-höjd på vänster sida ca 2 km efter Andersfors (innan Storvik). På ledbeskrivningen är höjden en liten ring (höjdkurva). Vi klev iland i en skarp kurva. Sträckan från Åselet och 15 km fram var svår att hitta tältplatser. Höga kanter och tät skog.
Fjärde natten tältade vi vid Nedre Lillforsen vid ett fint vindskydd.
Femte natten gjorde vi det bekvämt för oss och kampade på Byske havsbad.
torsdag 6 juni 2019

Nissan mellersta 2019

Första tältplatsen
Södra Gussjön här
till Smålandsstenar
47 km
2019-05-31 till 2019-06-02
6,3 m3/s vid starten vattenweb
Film på Youtube

Detta var som en fortsättning på vår tur Nissan övre länk men vi hoppade över 14 km sjöpaddling och ett lyft förbi Isaberg. Vi startade där Nissan hade sitt utlopp i södra änden på  Södra Gussjön. Det blev en fin och barnvänlig tur utan större hinder. Vacker natur med meanderbågar och sandmarker. Både barn och vuxna tyckte att turen kunde ha livats upp med några forsar. Hela turen var fri från grunda och strömmande partier så paddlingen blev lite enahanda. Turen Nissan övre var roligare med små forsar men hade också fler hinder i form av träd över ån.
Det var två kraftverkslyft på vägen, ett vid Gislaved (ca 350 m) och ett två km före Smålandstenar (200 m).
Meanderbågar
Första tältplatsen blev några hundra meter efter lyftet i Gislaved. Fin sandbank och närliggande grillplats. Gislaved och vägar var inte långt borta men det brydde vi oss inte om för vi kom fram sent på kvällen. Ganska stora delar av turen från start till Gislaved gick ganska nära vägen och bilarna som ljudtapet. Efter Gislaved blev det tystare.

Jag tycker att det finaste sträckan på denna tur var mellan Gislaved och kraftverket nära Smålandsstenar. Efter Gislaved blev sandbankarna mer frekventa och det var lättare att hitta tältplatser och fikaställen. Andra dagen paddlade vi förbi en fantastisk tältplats här (eller 1.45 in i filmen ovan). Det var en platt och fin hage med en stor sandbank. Här hade man kunnat slå upp massor av tält (kanske höra med markägaren först). För oss var det något för tidigt och vi paddlade vidare. Skulle jag återvända så skulle jag pricka in den plats samt gjort en tur uppströms den lilla å som mynnar på andra älvstranden. Den går upp längs en jättestor myr som hade varit läcker att undersöka.

Andra tältplatsen blev istället vid en annan hage med en liten sandbank att dra upp kanoterna på (ses på filmen).

Fikaplats på sandbank
Jag skulle varmt rekommendera turen för en barnfamilj och två dagar. Då skulle jag minska turen till 29 km och börja vid kraftverket i Gislaved och ta upp vid kraftverket innan Smålandsstenar. Då har man inga lyft, en fantastiskt fin tältplats samt får den vackraste naturen på sträckan med sandbankar och meanderbågar.

Denna gång löste vi logistiken genom att köra ner en bil till Gislaveds busscentral. I Smålandsstenar tog vi buss 201 i 20 min tillbaka till Gislaved och hämtade vår andra bil vid starten. Tar man upp vid kraftverket före Smålandsstenar så kan man gå ut till vägen och hitta en busshållplats.