Kaitum älv juni 2012

torsdag 2 juni 2022

Lögdeälven maj 2022

Foto: Mikael Andersson
Västerbotten
 
25-28 maj 2022

86 km

Start: Där väg 92 korsar älven, några km uppströms Övre Nyland. Google Maps
Slut: Lögde

Flöde 24 m3/s vid Övre Nyland. Vattenwebb

Karta och forsklassning

Det kändes extra spännande att ta sig an denna älv då vi inte hittade någon information om den på bloggar eller youtube. De 86 km närmast havet som vi planerade verkade relativt okända. 

Foto: Mikael Andersson
Lögdeälven är en skogsälv (kommer inte från fjällen) och har därmed sin vårflod tidigare än de större älvarna. Jag skulle säga att fönstret att paddla normala år är från mitten på maj till  mitten juni. Då paddlar man oftast efter den största vårfloden men innan älven blivit för grund och stenig. Givetvis kan älven paddlas andra delar på året också efter en regnig period. Vid paddling tidigare i maj lär man få tuffare forsar. Vårt flöde var 24 m3/s vilket kändes bra men det hade varit positiv med några kubik till. Det hade nog gått att paddla vid 20 kubik också utan problem. Flödet var under det normala för 25 maj. 

Den sträckan som vi körde var helt utan sjöar och sel. Älven var strömmande hela vägen, oftast snabbt strömmande. Detta gjorde att vi kom långt varje dag och paddlingen kändes aldrig seg. 

Foto: Mikael Andersson
För att älven ska vara givande bör man vara bekväm med klass II-paddling. Annars blir det många lyft. Vi bar vid sex fall (klass IV-V). Fem av dem var nog paddelbara i forskajak om man är rutinerad. Fällfors var tuffast av de sex. Då Lögdeleden går längs med älven så är lyften smidiga. De sex lyften var 75-300 m. 

Det var en bekväm älv att paddla. Leden bredvid gjorde lyft och rek smidiga. De många väl underhållna vindskydden och torrdassen gjorde campingen bekväm. På vissa platser fanns övernattningsstugor. De tre nätterna bodde vi vid Långforsen, Mjösjöforsen och Storfallforsen. Alla tre platserna fina vindskydd med torrdass. Här hittar du en beskrivning av vindskydden

Foto: Mikael Andersson


Det fanns gott om forsar klass I, några fina och långa klass II samt ett par klass III. 

Logistiken är smidig. Vi tog tåg till Umeå och buss 14 i 80 min till den plats där väg 92 korsar älven. Vill man hitta platsen på Maps så kan man söka på Konstverket Vägabstraktion. Närmsta hpl före bron är Vsk Nyland om man vill undersöka hur bussarna går. 

Vi avslutade turen i Lögdeå, ett par km före havet. I Lögdeå finns busshållplats mot Nordmaling men denna tur går sällan. Det är 7 km till Nordmaling där vi tog tåget söderut. 

Jag skulle gärna återvända till denna älv någon gång och då tidigare i maj för att testa den vid högre vattenstånd. Då kan man nog räkna med snäppet tuffare forsar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar