Kaitum älv juni 2012

torsdag 12 augusti 2021

Trysilälven/Femundälven juli 2021

Brasa vid starten
 2021-07-12

28 km 1,5 dag

Flöde 65 m3/s vid start här vattenweb

Start ett par km nedströms Galtsjön här

Slut ett par km nedströms Snerta här

Film från turen YouTube

Vår forsklassning vid rådande vattenstånd här

Trysilälven eller Femundälven startar vid utloppet av den stora sjön Femunden. När den rinner över svenska gränsen så byter den namn till Klarälven. Trysilälven är en fantastiskt fin älv för den som som vill paddla mycket fors i klass II men även klass III. Hela sträckan var starkt strömmande vilket gör den snabbforcerad om man räknar bort tid för att reka forsar. En stor fördel med denna älv är att flödet är bra mitt i sommaren vilket är ovanligt för södra halvan av Norden. Vattnet var badbart. För oss från Göteborg var det 57 mil att åka.

Slutet på en fors som vi klassade till III-


Vi körde alla forsar och upplevde inte någon som direkt farlig om man skulle få simma (vilket två av oss fick). Forsarnas svårighetsgrad berodde mest på storleken på vågorna och valsarna. Det var inga träd och få eller inga hål att fastna i enligt vår bedömning. Det var inte heller så många större stenar. Forsklasserna kommer öka vid högre vatten och sjunka vid lägre. Se vår forsklassning länkad ovan. De forsar som vi på kartan bedömde som klass I rekade vi från båtarna och övriga från land. 

För den som vill tälta längs älven så var det många tältvänliga platser i fin tallskog. 

Uppströms Elvbrua. Klass III.

Valet av sträcka var bra men vi missade två forsar jämfört med om vi startat i Galtsjön. Vi hittade ingen bra plats att lägga i vid Galtsjön eftersom vi planerade att ta första natten vid insläpp. Man hade också kunnat släppa i vid Femundens södra ände och då även fått med en fin 1,5 km forssträcka i Glöta. Men tillsammans med denna kommer också ca 8 km sjöpaddling. 

Jag kommer definitivt att återvända till denna älv. Så mycket rolig fors utan jobbiga lyft. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar