Kaitum älv juni 2012

torsdag 16 mars 2017

Örekilsälven mars 2017

Örekilsälven delar upp sig i två grenar
12 mars 2017
13 km. 2 timmar.
6 m3/s vid Gesäter vattenweb
Start uppströms Ringstad Här och slut vid Håfors här.
Starten vid en bro vid en gammal kvarn

Jag har tidigare paddlat Örekilsälven sommartid med barnen vid mycket lågt vattenstånd. Vill du läsa om den turen kan du göra det här. Syftet med denna tur var reka inför en kommande eventuell tur med barnen Kristi Himmelsfärdhelgen vid högre vattenstånd och start längre uppströms än vår sommartur. Eftersom det inte finns någon ledbeskrivning så var det bara att reka. På Google Maps såg sträckan spännande ut, smalt och slingrande i djup dalgång. Appen Topo GPS Sverige med Lantmäteriets kartor är också användbar vid rek. Vattenståndet var över det normala. Detta är en å där vattenståndet varierar kraftigt. Det stiger snabbt efter några dagar med regn och sjunker snabbt. Det är alltså en bra idé att ha koll på vattenweb (ovan) innan man ger sig ut.

De första 2/3 av våra 13 km var till stor del strömmande med enklare grunda forsar. Det goda vattenståndet gav ändå en viss spänning. Den sista 1/3 var lugnt meandrande i ängs- och jordbrukslandskap. Ån går vackert fram i en djup dalgång med mycket liten kontakt med hus och vägar. Det är långt till större vägar och därför ganska tyst. Inte helt enkelt dock att hitta tältplats om man vill det. Jag kan tänka mig att det är en vacker sträcka när grönskan bryter ut i maj.

Efter bron i Gesäter strömmade det på ordentligt i en knapp km med en del spänning. Denna sträcka kan nog bli grund vid lägre vatten än dagens 6 m3/s. Längre fram blev det lugnare fram till bron i Håfors där vi tog upp. Här har vi varit tidigare då vi paddlade här sommartid med barnen. Där finns ett vindskydd med fin utsikt bredvid forsen/fallet som innebär ett lyft. Bredvid vindskyddet går det att slå upp några tält. Forsen i Håfors är en kort jetstråle som inte bör paddlas och man inte har forskajak och vana. Här ser du forsen.

Örekilsälven och forsen vid Håfors sett från vindskyddet.
P&H Hammer
Så hur ska jag sammanfatta den rekogniseringstur så var det en mycket trevlig tur att köra vid 6 m3/s. Lagom med ström och det hade även fungerat med kanadensare. Inga träd i vägen på denna sträcka och vi behövde inte lyfta någon gång. Vattenståndet var för högt för att jag skulle paddla kajak med barnen (9 och 11 år) här. Det kan bli lite för spännande att hamna på tvären mot en sten eller träd. Vid en vattenföring på 2-3 m3/s är det nog mer lagom för barnen men det innebär också en hel del bottenskrap och kanske tågning. Men det kan det vara värt för att uppleva denna vackra dalgång och å när det grönskar. Det är svårt att planera för att paddla Örekilsälven långt i förväg då vattenföringen varierar snabbt med regnen. Kanterna på ån är på många ställen branta och leriga. Lättast att komma till och från ån är vid broarna. Vi träffade också det trevliga paret som bodde vid huset i Ringstad där vi släppte i. Det går bra att ställa bilarna vid deras gårdsplan. Hyggligt. Kanoter kan hyras på Kynnefjälls natur eller Canodal i Ed även om jag inte vet om de kör kanoter till denna sträcka.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar