Kaitum älv juni 2012

tisdag 14 maj 2024

Rånden maj 2024

 8-10 maj 2024

Råndalen (här) till Ljusnan, 40 km

23 m3/s per sekund (vattenweb) vid starten

Film på YouTube

Vi planerade att paddla 80 km från källan vid Rändingsvallen till Ljusnan men då inte isarna släppt på de övre sjöarna vid Rändingsvallen och Rannsundet så kom vi inte åt älven. Först vid Råndalen fanns en körbar väg som nådde älven. Därför blev det bara de nedersta 40 km till Ljusnan som vi kunde köra men det var riktigt fin forspaddling under två dagar. 

Fallet uppströms starten
Vi prickade in dubbla vårflödet men trots det hade alltså inte isen släppt i de övre delarna. Så för att köra från Rändingsvallen så bör man nog hålla sig till andra halvan av maj även om flödet oftast då är något lägre vad det var nu.  Under sommaren lär älven vara stenig och svår att köra. 

De övre delarna är troligen mer varierade med myr, små sjöar, små fall och en del brantare partier som innebär lyft. De nedre delarna var snabbpaddlade med snabbt strömmande eller forsande hela vägen. Vi fick göra ett lyft vid Valmoåsen då det var för hård paddling i detta höga flöde. 

På norra stranden fanns flera fina tallhedar att tälta på. 
Lite lugnare men ändå snabbt strömmandeInga kommentarer:

Skicka en kommentar