Kaitum älv juni 2012

söndag 2 juli 2023

Råneälven juni 2023

Foto: Jacob Kastrup Haagensen
 16-21 maj 2023
Start: Råneträsket (här)
Slut: Mårdsel (här)
Sträcka: 10 mil
Vattenflöde vid start: 3,2 m3/s (vatteweb)
Film på YouTube

Råneälven är en skogsälv (vattnet kommer inte från fjällen) med källan Råneträsket som ligger 30 km sydväst om Gällivare. Älven är outbyggd och har stor vildmarkskaraktär. Ett normalår är älven paddelbar från maj och fram till midsommar. Efter midsommar blir älven

Grunda forsar. Foto: Jacob Kastrup Haagensen

vanligtvis för grund och stenig att paddla även om den givetvis kan paddlas under sommaren om det regnat mycket. I år var våren varm och torr och flödet därför ovanligt lågt (3,3 m3/s vid start). Det var för lågt och innebar mycket släpande i grunda forsar. Jag skulle inte rekommendera att paddla under 5 m3/s (se länk vatteweb ovan). 

Med det sagt om vattenståndet så vill jag säga att det är en fantastiskt fin paddelälv. Stort antal paddelbara forsar (vid normalt vatten) och mycket vildmark. Ju tidigare på säsongen (maj) desto tuffare paddling med större krav på kunnande i forspaddling. 

Foto: Jacob Kastrup Haagensen
Vi hoppade av tåget till Gällivare och tog en storbilstaxi 30 km till Råneträsket. Fin sandstrand för den som vill starta med en övernattning eller ett dopp. De första 15 km av älven domineras av grund fors som kräver en del vatten för att vara farbara. Liksom många andra delar av älven så skulle det vara en mycket fin och rolig sträcka vid bra vatten. Det var inte helt lätt att hitta tältplats Råneträsket till Nattavaara. Vi tältade första natten (12 km paddling dag 1) på en bra tältplats till höger efter Luotenkoski. Där rann det ut ett tillflöde, fanns en stuga och fint torrdass. Forsen Luotenkoski hade varit en fors med riktigt bra tryck vid högvatten. Smal och lång. Nu fick vi dra igenom större delen. 

Dag 2 innehöll även den mycket forsar som var grunda. Sträckan dag 2 blev 13 km och avslutades med den trevliga forsen Aitasenokoski och en tältplats till vänster efter forsen. Där fanns eldplats, torrdass, övernattningsstuga och vedeldad bastu. Då temperaturen låg runt 25 grader denna vecka så hade vi inget behov av bastu men kan ju sitta fint en annan gång. Vi slog läger tidigt för att vi var måna om en fin tältplats. 

Tältplats 3. Foto: Jacob Kastrup Haagensen
Dag 3 inleddes med en mil sel mot Nattavaara. I Nattavaara stannar också tåget vilket gör detta till en möjlig startpunkt. Även sträckan efter Nattavaara inleds med sel. Sträckan dag 3 blev 23 km. Vi fick leta lite hårdare efter en bra tältplats och valet föll på en udde vid en fors som hade en tallhed 100 m in i skogen. Ingen dålig plats för en brasa. 

Dag 4 så paddlade vi till Muorkafors där vi tältade till höger före bron. Där fanns eldstad och torrdass samt gott om yta för tält. Nu började vattenmängden bli något större och flera forsar var paddelbara och trevliga. 

Dag 5 inleddes med Muorkafors och vid högt vatten är en tuff fors. Den är lång (kanske 2 km) innan den övergår till lättare klass I. Den hade vissa roliga delar men fortfarande mestadels grund. Vid högre vatten hade detta varit en fantastiskt rolig fors att köra. Muorkafors är den första tyngre forsen och ska inte köras utan kunnande och noggrann rekognosering. För många innebär nog den övre halvan i högt vatten ett lyft. 

Sträckan Muorkafors till Mårdsel var i stort sett fors eller snabbt strömmande vatten hela vägen. Viss selpaddling närmare Mårdsel. Vid högre vatten hade denna sträcka varit mycket snabbpaddlad. Även Karlsbergsfallet får räknas till de tuffare forsarna på sträckan. På sträckan Muorkafors till Mårdsel fanns det gott om tallhedar som inbjöd till fina tältplatser. 

Foto: Jacob Kastrup Haagensen

Tälplats 5 blev på Järnheden, en mil före Mårdsel. En vacker tallhed med eldplats, övernattningsstuga, torrdass och bastu. 

Sista paddeldagen hyste en del fina forsar och avslutades med sel till Mårdsel. Vid Mårdsel blev vi upphämtade av Oskar på Canoe Adventure North som körde oss de 75 km till Boden och tåget. För den som vill förutom logistik hyra fina forskanadensare så går detta också att ordna genom Oskar på Canoe Adventure North. 

Hela gänget var överens om att vi vill återvända till denna fina älv men då vid högre vattenstånd någon gång andra halvan av maj. Vid högre vatten skulle denna sträcka på 10 mil kunna avverkas på 4 dagar istället för 5. Fortsätter man paddla efter Mårdsel så väntar den tuffaste forssträckan på hela älven i form av Greholmsforsarna. Även flera tuffa forsar och fall ännu längre ner. 

Foto: Jacob Kastrup Haagensen


Härån maj 2023

Start: badplats på norra standen Rolstorpsjön (här)
 Slut: Fryele kvarn 
Sträcka: kanske 26 km
Datum: 19-21 maj

En riktigt fin paddelå som passar bra för familjer. Få lyft och få träd i vägen gjorde turen smidig. Bra vildmarkskänsla med liten kontakt med hus och vägar. Ån flyter på lugnt med endast någon minifors. Några mindre kraftverk och dammar passeras med kortare lyft. 

De flesta som paddlar ån börjar troligen längre uppström i Svenarum där det också finns kanotuthyrning. 

I sjön Rolstorpssjön där vi startade finns det många fina sandstränder med bra tältplatser. 

För att komma tillbaka till bilen beställde vi en taxi från Värnamo. Ett tips är att bron i norra delen av Rolstorpssjön inte går att korsa med bil. Så man behöver nå sjön från väster. Sammanfattningsvis ett varmt tips på å till de som vill ha en lugn och vacker tur där också möjlighet till kanotuthyrning finns. 
Fin tältplats med badklippor på ena sidan och vackra sandbankar på andra sidan.
Fin tältplats med badklippor på ena sidan och vackra sandbankar på andra sidan.


torsdag 2 juni 2022

Lögdeälven maj 2022

Foto: Mikael Andersson
Västerbotten
 
25-28 maj 2022

86 km

Start: Där väg 92 korsar älven, några km uppströms Övre Nyland. Google Maps
Slut: Lögde

Flöde 24 m3/s vid Övre Nyland. Vattenwebb

Karta och forsklassning

Det kändes extra spännande att ta sig an denna älv då vi inte hittade någon information om den på bloggar eller youtube. De 86 km närmast havet som vi planerade verkade relativt okända. 

Foto: Mikael Andersson
Lögdeälven är en skogsälv (kommer inte från fjällen) och har därmed sin vårflod tidigare än de större älvarna. Jag skulle säga att fönstret att paddla normala år är från mitten på maj till  mitten juni. Då paddlar man oftast efter den största vårfloden men innan älven blivit för grund och stenig. Givetvis kan älven paddlas andra delar på året också efter en regnig period. Vid paddling tidigare i maj lär man få tuffare forsar. Vårt flöde var 24 m3/s vilket kändes bra men det hade varit positiv med några kubik till. Det hade nog gått att paddla vid 20 kubik också utan problem. Flödet var under det normala för 25 maj. 

Den sträckan som vi körde var helt utan sjöar och sel. Älven var strömmande hela vägen, oftast snabbt strömmande. Detta gjorde att vi kom långt varje dag och paddlingen kändes aldrig seg. 

Foto: Mikael Andersson
För att älven ska vara givande bör man vara bekväm med klass II-paddling. Annars blir det många lyft. Vi bar vid sex fall (klass IV-V). Fem av dem var nog paddelbara i forskajak om man är rutinerad. Fällfors var tuffast av de sex. Då Lögdeleden går längs med älven så är lyften smidiga. De sex lyften var 75-300 m. 

Det var en bekväm älv att paddla. Leden bredvid gjorde lyft och rek smidiga. De många väl underhållna vindskydden och torrdassen gjorde campingen bekväm. På vissa platser fanns övernattningsstugor. De tre nätterna bodde vi vid Långforsen, Mjösjöforsen och Storfallforsen. Alla tre platserna fina vindskydd med torrdass. Här hittar du en beskrivning av vindskydden

Foto: Mikael Andersson


Det fanns gott om forsar klass I, några fina och långa klass II samt ett par klass III. 

Logistiken är smidig. Vi tog tåg till Umeå och buss 14 i 80 min till den plats där väg 92 korsar älven. Vill man hitta platsen på Maps så kan man söka på Konstverket Vägabstraktion. Närmsta hpl före bron är Vsk Nyland om man vill undersöka hur bussarna går. 

Vi avslutade turen i Lögdeå, ett par km före havet. I Lögdeå finns busshållplats mot Nordmaling men denna tur går sällan. Det är 7 km till Nordmaling där vi tog tåget söderut. 

Jag skulle gärna återvända till denna älv någon gång och då tidigare i maj för att testa den vid högre vattenstånd. Då kan man nog räkna med snäppet tuffare forsar.