Kaitum älv juni 2012

fredag 21 november 2014

Lärjeån oktober 2014

2 timmar
3 km
Linnarhult industriområde-Hjällbo

Lärjeån ligger i nordöstra Göteborg. Närheten har gjort att jag länge har funderat på om ån är paddelbar. Den rinner genom en vacker dalgång med en stig som löper från Angered till Hjällbo. Ån har goda naturvärden med avseende på fisk och bottenfauna. Detta kan man inte riktigt tro då vattnet är mycket grumligt pga av de leriga jordarna i dalgången.
Jag har insett att ån knappast är paddelbar under sommaren så när höstregnen kom passade vi på. Eftersom vi inte kände ån så väl åkte vi först runt och leta efter en möjlig insläppsplats. Ån är svårtillgänglig. Vi åkte relativt högt upp mot Olofstorp där vi fick reda på att ån var omöjlig att paddla här pga ett stort antal fallna träd som låg över ån. Efter tips begav vi oss till Linnarhults industriområde där vi släppte i vid bron. Vattnet var strömt och grumligt. Rätt charmig paddling med ett par ställen där vi fick bära förbi då träd låg över vägen. Vi tog upp vid Hjällbo vid en liten bro.
Vi tog en löptur på stigen tillbaka till bilen.
Därefter kommer sedan en damm och inte långt senare rinner ån ut i Göta älv.
Det var en del träd att trixa sig förbi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar