Kaitum älv juni 2012

söndag 4 december 2016

Lidan november 2016

Lidan nära Kvissle
27 november 2016 (4 m3/s)
26 november 2017 (8 m3/s)
12 km, några timmar
Svevias grustag här (uppströms Långås/Hällestad) - Kvissle här eller Trävattna här
Vattenweb
Film vid 8 m3/s

Jag har skrivit ett inlägg tidigare om Lidan. Där berättar jag om naturen samt den räddningstjänstens dråpliga utryckning. Länk. I detta inlägg lägger jag enbart fokus på paddlingen och vänder mig framför allt till dem som gillar forspaddling.

Detta är en charmig å att paddla som få har satt kanoterna i. Den passar sig bäst för tåliga kajaker och packrafts och högt vatten då flertalet av forsarna är grunda. Vi har kört vid 4 m3/s och 8 m3/s. Det högre vattenståndet är helt klart att rekommendera. Under 6 kubik får du mycket skrap mot stenar. Jag hade gärna kört över 10 kubik också men 8 var bra. Hela sträckan är strömmande med få inslag av långsamt vatten.
Nedströms bron i Vistaholm

Vi släppte i vid bron vid Svevias grustag (länk ovan). Sträckan kilometerna uppströms är helt lugna och med ett par träd över ån. Efter bron vid grustaget ca 400 m delar sig ån för att sedan rinna ihop 1-2 km längre ner. Den vänstra grenen är något längre och passerar gården Strömsholm. Den högra passerar den vackra gården Vistaholm. Jag beskriver nedan de två grenarna. Vi paddlade den högra 2016 och den vänstra 2017.

Fika nedströms Vistaholm
Högra grenen (förbi Vistaholm)
Denna gren har något mindre vatten är den vänstra och är smalare. Ett par hundra meter uppströms bron vid Vistaholm ner till ett par hundra meter nedströms är en smal fors. kort film ( vid det lägre vattenståndet) En bit ovanför bron låg ett träd och bös över ån. Vi valde att bära förbi bron även om trädet nog kunde ha avlägsnats.
Vi bar även förbi forsen nedströms bron då det var en passage där stenarna låg för tätt. Det hade nog fungerat vid ett högre vattenstånd. Ska man paddla forsen nedströms bror bör man också såga av en trädstam som sticker ut ganska långt i ån.

Vänstra grenen (förbi Strömsholm)
Strömsholmsforsen vid lägre vattenstånd
Denna gren har något mer vatten och passerar i början ett vackert och spännande strömmande creeklandskap utan någon större fors. Sträckan är också till stor del naturreservat. Denna gren är inte att rekommendera då det ligger flera träd över ån och terrängen är svår. Forsen på bilden fungerade när vi körde vid 8 m3/s men blir för stenig vid lägre vattenstånd, såsom på bilden.
Sträckan efter bron ner till att ån flyter ihop är strömmande men inte forsande. Detta gör att bron vid Strömsholm är en smidig startpunkt.

Efter att de två grenarna runnit ihop väntar 1,5 km lugn paddling även om vattnet strömmar på. Sedan väntar 1 km klass I-fors med något klass II-inslag fram till Snippebro och dämmet. Där väntar ett lyft om man inte är modig nog att köra över dammen vid högt vatten.

Nedströms Snippebro väntar flera km strömmande vatten med forsar klass I och ett par klass II i fin natur.
Snippebro
Strax före Kvissle smalar ån av och skapar lite adrenalin.

Den avslutande forsen i Kvissle (bild) paddlade vi inte då det var en sten i mitten som såg ut att göra det besvärligt. kort film Kanske hade det gått vid högre vatten.
Forsen i Kvissle körde vi inte
Innan denna fors gick det in en ränna till höger som går till kvarnen. Där körde vi in och tog upp innan bron. Sammantaget är detta en trevlig tur som jag kommer att göra igen. Innan jag kör nästa gång så ska jag ta med en såg för att rensa den högra grenen förbi Vistaholm från något träd.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar