Kaitum älv juni 2012

söndag 4 augusti 2019

Byske älv juli/aug 2019

Arvidsjaur (här) till havet (Byske) 145 km
5 dagar, 28/7-2/8 2019
7 m3/s vid starten vattenweb (mycket lågt vatten)
Film på YouTube här
Jag har gjort en ledbeskrivning. Den är gjord före turen från Google maps satellit. Klassningen är utifrån äldre kanadensarklassning och ska den översättas till nyare vit-vatten-skalan så kan man dra av en forsklass. Det ska också tilläggas att vi körde i mycket lågt vatten och hur svåra forsarna är i högre vatten är svårt att säga. 

Efter mycket planering tog vi oss an Byske älv i södra Lappland. Det kändes riktigt spännande eftersom det fanns lite info om älven ur paddelsynvinkel. Forsränning förkommer i de nedre delarna men vi kunde inte hitta någon som har paddlat älven i sin helhet. Älven är dock känd som laxälv.

Älven är en outbyggd (inga kraftverk) skogsälv (källflödena ligger inte i fjällen). En mycket vacker älv som huvudsakligen omges av skog och klippor. Älven har en stor fallhöjd från Arvidsjaur till havet (ca 360 m) vilket ger upphov till en stor andel fors. Vi uppskattar de 14 milen uppdelade på hälften sel, en fjärdedel kraftigare fors och en fjärdedel grund fors. Ganska lite bebyggelse och få större vägar gav bra vildmarkskänsla.

Kaxfallet släpade vi förbi
När vi körde var det extremt lågt vattenstånd och vårt startflöde på 7 kubik får ses som ett absolut minimum. Då långa sträckor utgörs av grunda forsar så fick kajakerna ta mycket stryk med alla bottenskrap och vi fick dra vårt strå till mikroplast i havet. Dessa grunda mil hade varit riktigt trevliga vid ett högre flöde (10 kubik och uppåt). Samtidigt gjorde det låga flödet att vi vågade köra fler av de tyngre forsarna som vi kanske hade burit förbi vid ett betydligt högre vatten. Älven har ett brant lopp och vid högre vatten får man räkna med hård forspaddling. Mitt önskeflöde utifrån våra kajaker och kompetenser är nog 10-12 kubik. Detta är ett helt normalt flöde andra halvan av sommaren. Den som vill ta sig an älven i forskajaker och valda sträckor gör detta lämpligtvis vid högre vatten i maj-juni. För packrafts och forskajaker skulle jag undvika det mer selrika mellanpartiet (se ledbeskrivningen nedan).

Eftersom vi inte hade så mycket info om forsarna så gjorde vi en egen ledbeskrivning med hjälp av satellitbilder på Google Maps och Eniro kartor. När vi nu paddlade efter denna visade den sig stämma rätt bra med hur forsarna såg på satellit. Nu körde vi vid lågt vatten och forsklasserna var därför längre men det var lätt att föreställa sig dem vid högre vatten. Klasserna ökar alltså med mer vatten och sjunker med lågt. Upp till klass III körde vi utan att gå iland och det fungerade bra. Inga obehagliga överraskningar. När det stod IV, V eller Fall gick vi iland och tittade. Vid fem tillfällen släpade vi kajakerna i skogen och två gånger tågade vi bredvid. Lyften beskrivs närmare nedan. Egentligen är det bara ett av dem som är helt ofarbart (Fällfors). Övriga blir en bedömning utifrån båt och kunnande. Ledbeskrivning här

En av alla sandiga partier i mellersta delen
Vi körde de 145 km på 5 heldagar. Det innebar i snitt 29 km om dagen vilket var ganska tufft. För den som vill fiska, ha mer tid i lägret eller mer tid till lyft och rek bör lägga på någon dag.

För fisket så gäller Byskeälven övre fvo fram till Kåtaselet (70 kr/dag) och efter Kåtaselet (350 kr/dag) gäller Byskeälven nedre fvo. Kort kunde köpas digitalt. Vi såg många laxar hoppa under turen och det kändes som en fantastiskt fin laxälv. Andra djur som vi såg på turen var älg, örn, brun kärrhök och flera bävrar.

Här beskriver jag de lyft och tågningar som vi gjorde.
- Storforsen. Vi släpade i skogen några hundra meter på höger sida. Det fanns ingen stig på höger sida som det stod i ledbeskrivningen. Denna fors kunde vi nog ha kört den var inte så svår. Två drop ganska nära varandra.
- Näsbergsfallet. Detta var svårare än det föregående. Vi släpande på höger sida. Eller om det var Ulriksfallet vi bar förbi. Jag har glömt.
- Kaxfallet. Oerhört vackert i en kanjon. Flera drop efter varandra. Vi släpade förbi 600 m uppe i skogen på höger sida. Vi paddlade den nedersta delen av kanjonen.
- Fällfors. Älven faller 27 m på 1 km inkl ett fem meter högt fall. Fällfors är ofarbar. Vi släpade på höger sida om kyrkan, över ängen och vidare på sandig väg som gick parallellt med älven. 900 m.
- Hälleströmsfallet. Vi drog förbi på vänster sida via väg, äng och sedan ner för slänten. 400 m.
- Skogsforsen. Vi tågade förbi ett parti i denna långa fors.
- Aftonsmor-forsen. Vi tågade förbi en del av forsen. I ledbeskrivningen står den som III-IV men vid något mer vatten är den mer av en IV-V. Flera drop efter varandra.

Älven hade flera härliga forsar med stora valsar som inte fångdes på film då GoPron lade av. Exempelvis efter Hälleströmfallet samt före och efter E4-bron i Byske.

Det var någorlunda lätt att hitta tältplatser längs älven. På flera platser finns fina tallskogar. Första natten tältade vi på en tall-höjd på vänster sida 400-500 m efter bron på väg 373. Det var enda natten som vi hörde bilar, men platsen var fin.
Andra natten slog vi läger på höger sida strax före Ulriksfallet. 5 km innan dess, på höger sida i slutet av Garatselet, såg vi en fin strand med något som såg ut som en stuga eller bastu. Kan vara värt att utforska för den som paddlar nästa gång.
Tredje natten tältade vi på en tall-höjd på vänster sida ca 2 km efter Andersfors (innan Storvik). På ledbeskrivningen är höjden en liten ring (höjdkurva). Vi klev iland i en skarp kurva. Sträckan från Åselet och 15 km fram var svår att hitta tältplatser. Höga kanter och tät skog.
Fjärde natten tältade vi vid Nedre Lillforsen vid ett fint vindskydd.
Femte natten gjorde vi det bekvämt för oss och kampade på Byske havsbad.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar