Kaitum älv juni 2012

söndag 2 juli 2023

Råneälven juni 2023

Foto: Jacob Kastrup Haagensen
 16-21 maj 2023
Start: Råneträsket (här)
Slut: Mårdsel (här)
Sträcka: 10 mil
Vattenflöde vid start: 3,2 m3/s (vatteweb)
Film på YouTube

Råneälven är en skogsälv (vattnet kommer inte från fjällen) med källan Råneträsket som ligger 30 km sydväst om Gällivare. Älven är outbyggd och har stor vildmarkskaraktär. Ett normalår är älven paddelbar från maj och fram till midsommar. Efter midsommar blir älven

Grunda forsar. Foto: Jacob Kastrup Haagensen

vanligtvis för grund och stenig att paddla även om den givetvis kan paddlas under sommaren om det regnat mycket. I år var våren varm och torr och flödet därför ovanligt lågt (3,3 m3/s vid start). Det var för lågt och innebar mycket släpande i grunda forsar. Jag skulle inte rekommendera att paddla under 5 m3/s (se länk vatteweb ovan). 

Med det sagt om vattenståndet så vill jag säga att det är en fantastiskt fin paddelälv. Stort antal paddelbara forsar (vid normalt vatten) och mycket vildmark. Ju tidigare på säsongen (maj) desto tuffare paddling med större krav på kunnande i forspaddling. 

Foto: Jacob Kastrup Haagensen
Vi hoppade av tåget till Gällivare och tog en storbilstaxi 30 km till Råneträsket. Fin sandstrand för den som vill starta med en övernattning eller ett dopp. De första 15 km av älven domineras av grund fors som kräver en del vatten för att vara farbara. Liksom många andra delar av älven så skulle det vara en mycket fin och rolig sträcka vid bra vatten. Det var inte helt lätt att hitta tältplats Råneträsket till Nattavaara. Vi tältade första natten (12 km paddling dag 1) på en bra tältplats till höger efter Luotenkoski. Där rann det ut ett tillflöde, fanns en stuga och fint torrdass. Forsen Luotenkoski hade varit en fors med riktigt bra tryck vid högvatten. Smal och lång. Nu fick vi dra igenom större delen. 

Dag 2 innehöll även den mycket forsar som var grunda. Sträckan dag 2 blev 13 km och avslutades med den trevliga forsen Aitasenokoski och en tältplats till vänster efter forsen. Där fanns eldplats, torrdass, övernattningsstuga och vedeldad bastu. Då temperaturen låg runt 25 grader denna vecka så hade vi inget behov av bastu men kan ju sitta fint en annan gång. Vi slog läger tidigt för att vi var måna om en fin tältplats. 

Tältplats 3. Foto: Jacob Kastrup Haagensen
Dag 3 inleddes med en mil sel mot Nattavaara. I Nattavaara stannar också tåget vilket gör detta till en möjlig startpunkt. Även sträckan efter Nattavaara inleds med sel. Sträckan dag 3 blev 23 km. Vi fick leta lite hårdare efter en bra tältplats och valet föll på en udde vid en fors som hade en tallhed 100 m in i skogen. Ingen dålig plats för en brasa. 

Dag 4 så paddlade vi till Muorkafors där vi tältade till höger före bron. Där fanns eldstad och torrdass samt gott om yta för tält. Nu började vattenmängden bli något större och flera forsar var paddelbara och trevliga. 

Dag 5 inleddes med Muorkafors och vid högt vatten är en tuff fors. Den är lång (kanske 2 km) innan den övergår till lättare klass I. Den hade vissa roliga delar men fortfarande mestadels grund. Vid högre vatten hade detta varit en fantastiskt rolig fors att köra. Muorkafors är den första tyngre forsen och ska inte köras utan kunnande och noggrann rekognosering. För många innebär nog den övre halvan i högt vatten ett lyft. 

Sträckan Muorkafors till Mårdsel var i stort sett fors eller snabbt strömmande vatten hela vägen. Viss selpaddling närmare Mårdsel. Vid högre vatten hade denna sträcka varit mycket snabbpaddlad. Även Karlsbergsfallet får räknas till de tuffare forsarna på sträckan. På sträckan Muorkafors till Mårdsel fanns det gott om tallhedar som inbjöd till fina tältplatser. 

Foto: Jacob Kastrup Haagensen

Tälplats 5 blev på Järnheden, en mil före Mårdsel. En vacker tallhed med eldplats, övernattningsstuga, torrdass och bastu. 

Sista paddeldagen hyste en del fina forsar och avslutades med sel till Mårdsel. Vid Mårdsel blev vi upphämtade av Oskar på Canoe Adventure North som körde oss de 75 km till Boden och tåget. För den som vill förutom logistik hyra fina forskanadensare så går detta också att ordna genom Oskar på Canoe Adventure North. 

Hela gänget var överens om att vi vill återvända till denna fina älv men då vid högre vattenstånd någon gång andra halvan av maj. Vid högre vatten skulle denna sträcka på 10 mil kunna avverkas på 4 dagar istället för 5. Fortsätter man paddla efter Mårdsel så väntar den tuffaste forssträckan på hela älven i form av Greholmsforsarna. Även flera tuffa forsar och fall ännu längre ner. 

Foto: Jacob Kastrup Haagensen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar