Kaitum älv juni 2012

måndag 29 juni 2015

Rolfsån (Kungsbacka) juni 2015

Forsen nedströms Hjälm
Hjälm till Kungsbacka centrum
20 km
1 dag, slutet av juni
12 m3/s vid Hjälm vattenweb

Rolfsån i Kungsbacka är mest känd för kanottävlingen Kungsbacka River som går i augusti varje år. Vi startade i Hjälm, 400 m uppströms bron på södra stranden. Där fanns en parkering och det var lätt att lägga i. Vi började med en uppvärmning med en kort runda i Stensjön.

Tävlingen Kungsbacka River börjar längre upp än Stensjön och i den så lyfter deltagarna förbi forsen vid Hjälm. Vi beslöt att paddla den. Dels för att det var ovanligt mycket vatten för att vara i slutet av juni och dels för att vi hade tåliga kajaker, Prijon Yukon Expedition. När vi paddlade under bron i Hjälm så valde vi den vänstra fåran med något mindre vatten då det kändes som en mjukare start. Det gick bra.

Tät vegetation innan forsen tog vid
Gåsevadsholm
Forsen vid Hjälm är uppskattningsvis 700 m. Då vi inte visste något om den klev vi ur och rekade vissa delar. I forsen finns längst till höger en fåra till den gamla kvarnen. Denna hade någon stor sten i mitten vilket gjorde att den inte var ett val. I mittenfåran fanns ett stenparti där vi troligtvis hade fått släpa kajakerna över. Vi valde en fåra bredvid i mitten med mycket vegetation och drog kajakerna över lite sten. När vi gled ut ur vegetationen hade vi svårt att reka pga terrängen och vi såg att det var en del fallhöjd. Vi chansade och körde utan rek och fick en riktigt rolig fors (bild ovan). Denna del av ån kan inte rekommenderas med kanadensare även om det nog hade gått. Vid lägre vattenstånd blir det svårpaddlat.

Ån strömmade på och det var inga längre partier med stillastående vatten. Så småningom kom vi till Gåsevadsholms slott. Här funderade vi på om vi kunde paddla till vänster om vi tog fart. Vid bron var det nämligen ett halvmetersdropp. Vi valde att köra till höger och därmed den lilla kanalen som går runt slottet. Bra val.

Sedan slingrade sig ån fram i ett vackert landskap med något strömmande parti då och då. Vi passerade under den vackra stenbron vid Hammerö och därefter väntade en gräs och vasstäckt sträcka ut till Kungsbackafjorden. Väl ute i havet paddlade vi 500 m norrut och in i Kungsbackaån. Vi paddlade uppström 2-3 km till Kungsbacka centrum där vi hade parkerat en bil.

Gåsevadsholm
Om jag skulle göra om turen så skulle jag kanske starta uppströms Stensjön för att börja med en vacker sjöpaddling och sedan avsluta turen vid stenbron i Hammerö. Den sista sträckan till havet och upp i Kungsbackaån kändes mindre givande. Framför allt är detta en ån som tjänar på ett gott vattenstånd, så håll tummarna för regn.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar